• 01.png
  • 02.png
  • 03.png
  • 04.png
  • 05.png

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

Platné vyhlášky:
OZV č.3/2018 (pdf,431kB)-kterou se zakazuje požívání alk. nápojů na veř.prostran.
OZV č.2/2018
 
(pdf,225kB)-k zajištění udržování čistoty ulic a veřej.prostranství ....
OZV č.1/2018
 
(pdf,62kB)-kterou se ruší OZV č.2/2010 Požární řád
OZV č.2/2017 (pdf,260kB) - o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,
třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Bukovany 
OZV č.1/2017 (pdf,84kB) - kterou se stanoví část škol.obvodu MŚ

OZV č.4/2016 (pdf,79kB) - kterou se mění OZV č. 3/2016
OZV č.3/2016 (pdf, 527kB ) - o místním poplatku za provoz systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komun.odpadů
  - příloha č. 1 = náklady za rok 2015  (pdf, 55kB)
  - přiloha č. 2 = náklady za rok 2016 (pdf, 254kB)
  - příloha č. 3 = náklady za rok 2017 (pdf, 28kB)
  - příloha č. 4 = náklady za rok 2018 (pdf, 28kB)         
OZV č.2/2016 (pdf, 125kB) - o nočním klidu
OZV č.1/2016 (pdf, 133kB) - o regulaci hlučních činností

č. 1/2013 - Tržní řád obce (doc,28kB) (podomní prodej)

OZV č.3/2012 (pdf, 142kB)-kterou se ruší OZV č. 4/2011 (komun.odpad)
OZV č.2/2012 (pdf, 132kB)-kterou se ruší OZV č.1/2011-VHP a jiné TZ

OZV č. 3/2011 (pdf, 728kB) - místní poplatek za užívání veřejného prostranství
OZV č. 2/2011 (pdf, 529kB) - místní poplatek ze psů
OZV č. 2/2010 (pdf, 532kB) - požární řád obce Bukovany
OZV č. 1/2010 (doc, 29kB) - zrušení obecní policie 
OZV č. 3/2009 (doc,39kB) - zrušuje OZV č. 1/2008 - koeficient-daň z nemovitostí
OZV č. 5/2008  (doc, 35kB) - pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Řád veřejného pohřebiště platný od 3.9.2008 (doc, 79kB)
OZV č. 4/2008 (doc, 23kB) - zrušuje OZV č. 2/2002 - řád pohřebiště
OZV č. 3/2008 (doc, 54kB) - zajištění veřejného pořádku a čistoty v obci
OZV č. 2/2006 (pdf, 35kB) - zrušuje OZV č. 4/2004 o ochraně a čistotě veřej.pořádku
OZV č. 1/2006 (doc, 21kB) - mění OZV č.1/2004 ÚP obce
OZV č. 3/2005 (doc, 25kB)mění a doplňuje OZV č. 1/2004 - ÚP obce
OZV č. 1/2005 (doc, 22kB) - zrušuje OZV z r. 1996 - neinvestiční náklady MŠ
a školní družiny
OZV č. 1/2004 (doc, 59kB) - o závazné části územního plánu obce

 

 

Partneři:

 Sokolovsko Záchranný kruh   boden kvkrajziva kraj