• 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 04.png
 • 05.png

Povinné informace

 • Oficiální název
  Úplný oficiální název povinného subjektu.
 • Důvod a způsob založení
  Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých povinný subjekt provozuje svoji činnost.
 • Organizační struktura
  Popis organizační struktury povinného subjektu.
 • Kontaktní spojení
  Poštovní adresa, telefon, fax, e-mail, e-podatelna....
 • Bankovní spojení
 • :00259276
 • DIČ: CZ00259276 jsme plátci
 • Rozpočet
 • Rozpočtová pravidla
 • Rozpočtová opatření
 • Rozpočtový výhled
 • Žádosti o informace
  Místo a způsob, kde a jak získat požadované informace.
 • Příjem žádostí a dalších podání
  Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání a kde lze obdržet rozhodnutí.
 • Opravné prostředky
  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu včetně uvedení požadavků kladených na žadatele, postupy a pravidla, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.
 • Formuláře
  Název příslušného úředního formuláře, způsob a místo, kde jej lze získat.
 • Návody pro řešení životních situací
  Přehled a popis postupů řešení životních situací (Portál veřejné správy ČR).
 • Nejdůležitější předpisy
  Přehled právních předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.
 • Sazebník úhrad za poskytování informací
  Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Výroční zpráva o poskytování informací
  Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací.
 • Seznam organizací
  Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

Partneři:

 Sokolovsko Záchranný kruh   boden kvkrajziva kraj