• 01.png
  • 02.png
  • 03.png
  • 04.png
  • 05.png

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů funguje v obci od roku 1900. Úkolem hasičů je chránit majetek, životy lidí a zvířat. Zdejší sbor úzce spolupracuje s obecním úřadem a starostou obce. Podílí se na společenských a kulturních akcích pořádaných obcí. Dále sbor zajišťuje veřejně prospěšné práce v obci  např.: čištění komunikací. V současné době je ve sboru 36 aktivních členů.

Buk SDH    Buk SDH1

POZOR!!!
V případě, že zjistíte mimořádnou událost (havárii s únikem nebezpečné látky, požár a jiné), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí volejte:

150 Hasiči
112 SOS
158 Policie ČR
 starosta SDH: Zdeněk Paulus, mobil: 724 415 875 
 velitel SDH: Alexander Materna  mobil: 725 186 250
    

  

V obci Bukovany se požár vyhlašuje:

  • jednominutovým přerušovaným tónem sirény
  • obecním rozhlasem napojeným na HZS ČR

Důležitá telefonní čísla:

 Policie Habartov  974 376 710
 Rychlá záchranná služba  155
 Lékařská pohotovost  352 520 195, 352 520 111
 Hlášení poruch - Elektrárny  840 850 860
 Hlášení poruch - Plynárny   1239
 Hlášení poruch -Vodárny  352 304 111

 

Zřizovací listina (pdf; 1,01Mb)

Partneři:

 Sokolovsko Záchranný kruh   boden kvkrajziva kraj