• 01.png
  • 02.png
  • 03.png
  • 04.png
  • 05.png

Územní plán ze dne 17.6.2014

Údaje o vydaném Územním plánu Bukovan (pdf, 55kB).

Textová část (pdf, 534kB).
Výkres základního členění území /pdf, 432kB).
Hlavní výkres (pdf, 1.16MB).
Výkres dopravní infrastruktury (pdf, 695kB).
Výkres technické infrastruktury (pdf, 890kB).
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 525kB).
Koordinační výkres /pdf, 1.34MB).
Výkres širších vztahů (pdf, 289kB).
Výkres předpokládaných záborů půdních fondů (pdf, 722kB).

Partneři:

 Sokolovsko Záchranný kruh   boden kvkrajziva kraj